Verloskundig Samenwerkings Verband Zoetermeer

Logo Verloskundig Samenwerkings Verband Zoetermeer

Het Verloskundig Samenwerkings Verband Zoetermeer (VSV) is een samenwerkingsverband tussen het Langeland ziekenhuis, gynaecologen, eerstelijns en tweedelijns verloskundigen, kinderartsen en kraamzorg uit de regio Zoetermeer en omstreken. Deze zorgverleners willen alle zwangeren en partners informeren, ondersteunen en faciliteren op het gebied van de geboortezorg. Het VSV wil een sluitende zorgketen rondom de zwangere en haar baby vormen, zodat er een optimale kwaliteit van zorg verleend wordt. Voor meer over het VSV en de zorgverleners verwijzen wij u naar de website: www.vsvzoetermeer.nl.

Voorlichtingsavond Borstvoeding
Het VSV Zoetermeer verzorgt voor zwangeren en haar partner voorlichtingsavonden over borstvoeding. De avonden worden gegeven door lactatiekundigen Cora Moerman en Vera Botterman. Tijdens deze avond krijg je informatie over hoe borstvoeding werkt, waar je op moet letten bij het geven van borstvoeding en hoe je kleine problemen kunt oplossen.
De avonden worden maandelijks gegegen en vinden om en om plaats in het Forum en in het LangeLand. De kosten bedragen € 15,- per zwangere. Iedere zwangere mag 1 gratis introducé meenemen. Dit bedrag dient op de avond contact of per pin betaald te worden.

Inschrijven kan via je verloskundige, gynaecoloog of de website van het VSV (www.vsvzoetermeer.nl).