UVV Zoetermeer

Logo UVV Zoetermeer

Onze missie is het verlenen en bevorderen van maatschappelijke hulp via menselijk contact. U vindt ons overal in Zoetermeer. We ondersteunen kwetsbare ouderen in onze stad met speciaal op hen gerichte projecten.

FORUM ZOETERMEER
Elke maandagochtend en elke woensdagmiddag zijn we aanwezig in het Forum (nabij ingang Perron, begane grond) op het plein Mens en Maatschappij. Om uw vragen te beantwoorden of u enthousiast te maken om ook een steentje bij te dragen…

BEGELEID VERVOER
Voor mensen die niet (meer) zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen.

BEGELEIDING NA OPNAME
We ondersteunen u op aanvraag van ziekenhuis, zorgpension of revalidatiekliniek als u net ontslagen bent en moeite heeft om thuis weer de draad op te pakken.

UW VERHAAL VERTELD
Een vrijwilliger schrijft uw levensverhaal op en zorgt ervoor dat het in boekvorm wordt uitgebracht. Leuk voor uzelf of uw (klein)kinderen en andere familieleden.

TELEFOONCIRKELS
Voor iedereen die behoefte heeft aan regelmatig contact, bijvoorbeeld uit veiligheidsoverwegingen. Of omdat u minder mogelijkheden heeft om anderen te ontmoeten door uw leeftijd, handicap of ziekte.

LANGE LAND ZIEKENHUIS, VERPLEEG- EN VERZORGINGSHUIZEN EN DIENSTENCENTRA
In het Lange Land Ziekenhuis, de huizen Vivaldi, Monteverdi, Magnolia en Buytenhage vindt u onze vrijwilligers in diverse ondersteunende en begeleidende rollen. Ook dienstencentra Albrandswaard, Bijdorplaan Gondelkade en Petuniatuin zijn we aanwezig.  Kijk voor meer details op onze website.
 

Telefoon
06-12049031