STIEFenCO

Logo StiefenCo

STIEFenCO begeleidt en coacht samengestelde gezinnen bij het succesvol vormgeven van hun
nieuwe gezin.

Het runnen van een samengesteld gezin is zwaar en soms loodzwaar. Verschil in opvoeding, de
invloed van de ex-partner, de onvoorwaardelijke bloedband versus de voorwaardelijke stiefband
of het niet erkend worden als stiefouder…. Het zijn zomaar een aantal veelvoorkomende thema's,
die regelmatig leiden tot veel stress, ruzies en steeds terugkerende problemen.

Wij leren ouder en stiefouder samen te anticiperen en te reageren op deze valkuilen, problemen
en uitdagingen. Door het verkrijgen van heldere inzichten in invloeden van buitenaf, in verzet en
blokkades, in het hoe en waarom van emoties, in communicatiestijlen en communicatiepatronen,
en in opvoeding en opvoedingsstijlen. Zodat er weer ruimte komt om te genieten van elkaar en
de kinderen.

Onze begeleiding is kortdurend en doelgericht en moet binnen 3-5 maanden de balans geven
waar jullie naar op zoek zijn.

Telefoon
06-41679206
Aanwezig
Woensdag 13.00 - 14.30 uur