Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden

Logo Stichting Leergeld

Niet aan de zijlijn
Leergeld Zoetermeer heeft maar één belangrijk doel: kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen ondersteunen, zodat zij mee kunnen doen aan activiteiten binnen en buiten schooltijd. Zo proberen wij te voorkomen dat deze kinderen aan de zijlijn komen te staan.

Vergoeding kosten
Wij vergoeden kosten die niet of slechts gedeeltelijk door een andere voorziening worden vergoed. Ouders van kinderen tussen de 4 en 18 jaar kunnen bij ons aankloppen als hun kind niet mee kan doen aan sportieve, culturele en educatieve activiteiten.

Aanvraag indienen
Heeft u bijvoorbeeld ondersteuning nodig voor een fiets, computer of laptop voor uw kind? Voor schoolspullen of sportclub? Of om de verjaardag van uw kind te vieren? Via onze website kunt u een aanvraag indienen. Op deze manier bieden wij elk Zoetermeers kind een kans om mee te doen!

Telefoon
079-3162384
Aanwezig
Woensdag 10.00 - 13.00 uur
Alleen op afspraak