Stichting Buurtwerk

Logo Stichting Buurtwerk

Buurtwerk biedt krachtgericht jongerenwerk aan in opdracht van gemeente Zoetermeer. Zo is er
het team wijkjongerenwerk die talenten en participatie van jongeren aanjaagt. De streetworkers
zijn actief op de straat. Zij vinden en binden groepen op straat en ondersteunen jongeren met
trajectbegeleiding om problemen aan te pakken. De bevlogen professionals werken outreachend,
verbindend en interveniëren daar waar nodig is. Met zorgvuldige aandacht voor de balans tussen
talentontwikkeling, zorg en veiligheid.

Telefoon
010-4553799
Aanwezig
Donderdag van 15.00 - 17.00 uur