Stadsarchief Zoetermeer

LogoLogo Stadsarchief

486 jaar geschiedenis
Het Stadsarchief Zoetermeer beheert de archieven van de stad Zoetermeer vanaf 1504 tot en met 1990.

Collectie
In de collectie zijn naast archiefstukken ook kaarten, kranten, tijdschriften, foto’s, films en geluidsopnamen van diverse personen, bedrijven en organisaties uit Zoetermeer te vinden. Burgers, bedrijven en organisaties kunnen (na afspraak) terecht bij het Stadsarchief met vragen over de historie van Zoetermeer of voor het raadplegen van stukken uit de collectie.

Historische informatieproducten
Samen met partnerorganisaties zoals het Historisch Genootschap Oud Soetermeer, het Stadsmuseum en de Bibliotheek Zoetermeer ontwikkelt en onderhoudt het Stadsarchief historische informatieproducten. Denk aan lesmateriaal voor basisscholen, de websites www.zoetermeermijnstad.nl en www.allezoetermeerders.nl en de Beeldbank (www.zoetermeer.nl/beeldbank).

Telefoon
079-3468577