Middin

Logo Middin

Samen durven en doen
Middin zet zich iedere dag in voor ruim 4400 cliënten. Zij hebben een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking. En ook mensen met niet-aangeboren hersenletsel of een beperking door ouderdom kunnen op ons rekenen.

Eigen kracht
Middin gelooft in de eigen kracht van mensen, ongeacht beperking of achtergrond. Wij bieden ondersteuning en zorg op woonlocaties, aan huis en in activiteitencentra. In onze werkwijze zoeken we altijd naar mogelijkheden. Zodat we steeds een passend antwoord vinden op jouw specifieke vraag. Middin is werkzaam in de provincie Zuid-Holland.

Kijken naar mogelijkheden
Iedereen maakt deel uit van de samenleving, kan meedoen op zijn manier. Als dat tijdelijk of blijvend op eigen kracht niet lukt, is Middin er. In onze werkwijze kijken we naar mogelijkheden: wat kan wel? Middin is dichtbij, midden in de wijk, in de directe omgeving van de cliënt. We verstevigen en activeren netwerken. Want mensen hebben andere mensen nodig om tot hun recht te komen.

Telefoon
070-3723346
Aanwezig
Maandag 11.00-13.00 uur
Donderdag 9.30-11.30 uur