LIMOR

Logo Limor

LIMOR levert specialistische begeleiding aan inwoners van de H6 met complexe en zware problematiek. LIMOR is de geschikte zorgaanbieder als er op meerdere leefgebieden problemen zijn en er sprake is van (ernstig) regieverlies. De begeleiding is gericht op het bevorderen, behouden of compenseren van zelfredzaamheid en participatie. De cliënt wordt ondersteund bij beperkingen op het vlak van zelfregie over het dagelijks leven, waaronder begeleiding bij tekortschietende vaardigheden in het zelfregelend vermogen zoals dagelijkse bezigheden regelen, besluiten nemen, plannen en uitvoeren van taken, beheerszaken regelen, communicatie, sociale relaties, organisatie van de huishouding.

Website
www.limor.nl
Telefoon
085-4856000