FNV

Logo FNV

De FNV is de grootste vakorganisatie van Nederland. Wij komen op voor leden die werken, willen werken of gewerkt hebben en maken ons elke dag sterk voor een rechtvaardige en solidaire verdeling van werk, welvaart, welzijn en macht.

De FNV wil gewoon goed werk en goed inkomen voor iedereen. Wij steunen en faciliteren leden om zichzelf zo goed mogelijk te ontwikkelen en de regie voor hun carrière in eigen hand te nemen, ongeacht de contractvorm die het lid ambieert. De diversiteit en pluriformiteit in de samenleving wordt weerspiegeld in FNV. Wij zijn georganiseerd in krachtige sectoren op de werkvloer zodat de vakbeweging sterk is aan de basis. Wij hebben positie aan de basis, maar ook lokaal, nationaal en internationaal. FNV overlegt waar mogelijk en komt in actie waar nodig.

Website
www.fnv.nl
Telefoon
088- 368 0 368
Aanwezig
Dinsdag en woensdag van 18:00 - 19.00 uur alleen op afspraak en van 19:00 - 20:00 uur inloopspreekuur zonder afspraak.
Korte tijd afwezig:
vanaf do 25 april 2019 (eerste verlofdag) tot aan maandag 6 mei (laatste verlofdag).