AA-werkgroep 'De Eerste Stap'

Logo AA-werkgroep De Eerste stap

Hulp bij herstel van alcoholisme
De Eerste Stap is de Zoetermeerse werkgroep van Anonieme Alcoholisten (AA) Nederland. De AA is een gemeenschap van mannen en vrouwen die hun ervaring, kracht en hoop delen om zichzelf en anderen te helpen bij het herstel van hun alcoholisme.

Eén voorwaarde voor lidmaatschap
Om je aan te sluiten bij AA-werkgroep De Eerste Stap moet je aan één voorwaarde voldoen: het verlangen op te houden met drinken. Het lidmaatschap is gratis.

Nuchter blijven
Wij zijn niet gebonden aan enige sekte, genootschap, politieke partij, organisatie of instelling, mengen ons in geen enkel geschil en steunen of bestrijden geen enkel doel. Het enige doel waar wij ons voor inzetten, is zelf nuchter te blijven en andere alcoholisten te helpen nuchterheid te bereiken.

Website
aa-nederland.nl
Telefoon
06-48437960