Stamtafel met auteur Rob Oele

Oele
Datum start
Tijd
14:30 - 15:30 uur
Locatie
Forum Café & Podium

Hoe kom je een onbevattelijk verlies te boven?

In deze lezing vertelt Rob Oele hoe vooral hijzelf en zijn zoon Joris omgingen met het grote verlies dat Joris in 2014 leed. In dat jaar werden door een aanval van een dief in Cambodja diens vrouw en dochter gedood. De impact van deze gebeurtenis op hem en de familie en vrienden was immens. Maar in de jaren daarna vond Joris gaandeweg aanknopingspunten om verder te kunnen gaan met zijn leven.

Ieder reageert op eigen wijze op zulk verdriet. Het hielp Rob zelf om zijn zoon bij te kunnen staan. Hij had er ook baat bij om vele korte verhaaltjes te gaan schrijven over betekenisvolle momenten rondom en in de periodes na de moord. Ook ging hij, op zoek naar antwoorden hoe je zo’n drama kunt verwerken, in gesprek met verschillende bekende Nederlanders met elk een eigen levensvisie. In dat alles zocht en vond hij een vorm van zingeving.

Rob heeft over dit alles een boek geschreven met de titel ‘Een groter hart’. Hij geeft een inkijk hoe dit boek in een jarenlang proces tot stand is gekomen. Hij wil ook, mede aan de hand van een aantal passages uit zijn boek, vertellen over de positieve krachten die het zijn zoon en hemzelf mogelijk maakten om te kunnen gaan met zo’n groot verlies. Een groter hart is daar de sprekende metafoor van.

Je kunt gratis deelnemen aan zowel de real-life als de online bijeenkomst. Reserveer je gratis ticket via de onderstaande links.

Voor online deelname: https://probiblio1.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=6040;a_id=12140;e…

Voor reallife deelname: https://probiblio1.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=6040;a_id=12139;e…