partner-overleg Vredesweek

Datum start
Tijd
13:00 - 15:00 uur
Locatie
Leeskamer

Het InterLevensbeschouwelijk Overleg in Zoetermeer (ILOZ) is een open platform van kerken, moslimorganisaties, de joodse-, baha’i-, hindoe-, humanistische en Syrisch-culturele gemeenschappen in Zoetermeer. Het ILOZ treedt ook op als Ambassade van Vrede voor Zoetermeer.

Website
www.iloz.org