Spreekuur Digi-Taalhuis

digi
Datum start
Tijd
13:00 - 15:00 uur
Locatie
Digi-Taalhuis

Heb je moeite met lezen, schrijven, luisteren, spreken, rekenen of omgaan met de computer? Kom dan naar het Digi-Taalhuis in het Forum op Plein Educatie & Ontwikkeling!

Het Digi-Taalhuis is een plek waar mensen terecht kunnen met hun vragen over:
• Advies over taal, taalcursussen en de collectie
• Advies over digitale cursussen zoals bijvoorbeeld Klik & Tik of Digisterker
• Oefenplek op de vaste Digi-Taalhuispc’s op de websites van o.a. oefenen.nl en Boom
• Testen van je taalkennis via de Taalmeter en/of je digitale kennis via de Digimeter
• Doorverwijsfunctie naar ondersteunende instanties en samenwerkingspartners

Inloopspreekuren
De inloopspreekuren zijn op:
• Dinsdag en vrijdag van 13.00 – 15.00 uur
• Zaterdag van 13.00 – 14.30 uur

Contact (bij afwezigheid)
Telefoon: 06-43 84 31 24. E-mail: digi.taalhuis@bibliotheek-zoetermeer.nl