Love=Love

love
Datum start
Tijd
18:00 - 21:30 uur
Locatie
Forum Café & Podium

Voor veel LHBTQI jongeren blijft het moeilijk om voor hun seksuele geaardheid uit te komen. Dat geldt niet alleen binnen hun gezinssituatie, maar ook binnen hun vriendenkring. Een groot aantal van deze jongeren moeten een enorme stap zetten om naar een van de weinige activiteiten die er voor hen georganiseerd wordt te komen. Anderen durven helemaal niet. Jongeren hebben geen idee dat de Nederlandse Roze Ouderen in hun jeugd tegen dezelfde problemen als uitsluiting uit de familiekring, geloofsconflicten, vernedering, straf en angst zijn aangelopen. De meeste ouderen hebben inmiddels hun roze weg bewandeld en ‘kunnen eindelijk zichzelf zijn.’ In het project Love = Love willen we die twee generaties en verschillende culturen samenbrengen. Zo kunnen oud en jong elkaar ondersteunen en van elkaar leren. Immers Love= Love. Je staat er niet alleen voor.

Het zijn 2 bijeenkomsten op 17 en 21 mei inclusief eten en drinken.