Bijeenkomst ‘Van nieuwkomer naar Nederlander in Zoetermeer’

van nieuwkomer naar nederlander
Datum start
Tijd
19:30 - 21:30 uur
Locatie
Forum Café & Podium

Integratie raakt de hele samenleving. Gemeenten gaan hier nu de regie over krijgen. Wat is ervoor nodig dat nieuwkomers een goede start kunnen maken met werk, taal en opleiding? Hoe investeer je zo in integratie dat alle inwoners er baat bij hebben?

Praat hierover mee op woensdag 27 maart. Sprekers zijn Marthe Hesselmans, auteur van Van nieuwkomer naar Nederlander, en lokale sprekers. Gratis toegang.

Organisatie: Hans van Mierlostichting i.s.m. D66 Zoetermeer