Spreekuur Kwadraad Maatschappelijk Werk

Datum start
Tijd
13:00 - 15:00 uur
Locatie
Balie Gezondheid & Welzijn

Elke week open spreekuur bij Kwadraad Maatschappelijk Werk in het Stadhuis-Forum van Zoetermeer

Kwadraad is een vernieuwende en ambitieuze organisatie die actief is in 45 gemeenten in Zuid-Holland en Utrecht West. Wij begeleiden en ondersteunen mensen bij hun dagelijkse leefproblemen. Denk daarbij aan vragen en problemen op gebied van
- relatie en huwelijk
- geld en werk
- gezin en opvoeding
- rouw en verlies
- ruzie en geweld

We doen dat met een breed pakket van diensten van licht tot intensief, zowel individueel als collectief.
Onze medewerkers werken daar waar de burgers zijn, in wijken en buurten, gezondheidscentra, buurtcentra, scholen en bij burgers thuis. Het is onze ambitie om het eigenaarschap over het eigen leven van burgers en hun sociale netwerk te versterken zodat zij zo goed mogelijk in staat zijn het eigen leven weer op te pakken en mee te doen. We gaan uit van hun talenten en zetten in op wederkerigheid.

Website
www.kwadraad.nl