Informatiepunt Middin

Datum start
Tijd
9:30 - 11:30 uur
Locatie
Huiskamer

Iedereen maakt deel uit van de samenleving, kan meedoen op zijn manier. Als dat tijdelijk of blijvend op eigen kracht niet lukt, is Middin er. In onze werkwijze kijken we naar mogelijkheden: wat kan wel? Middin is dichtbij, midden in de wijk, in de directe omgeving van de cliënt. We verstevigen en activeren netwerken. Want mensen hebben andere mensen nodig om tot hun recht te komen.

Website
www.middin.nl