Informatiepunt Kwadraad

Datum start
Tijd
9:00 - 10:30 uur
Locatie
Plein Gezondheid & Welzijn

Kwadraad biedt psychosociale en praktische eerstelijnshulpverlening (hulp waar iedereen gebruik van kan maken zónder verwijzing) voor alle inwoners in Zoetermeer.

Website
www.kwadraad.nl